Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

1.SC NEW NAILS SRL,cu sediul în Braşov,jud.Braşov,str.Soarelui nr.3A,sc.A,ap.6,cu capital românesc,având CUI:22143184;J08/1975/2007,respectă confidenţialitatea şi Regulamentul General privind Protecţia Datelor (UE) 2016/679 (GDPR),precum şi legile şi reglementările aplicabile protecţiei datelor cu caracter personal.Vă oferim informaţii cu privire la datele cu caracter personal pe care le avem de la dvs.şi modul în care noi le prelucrăm.

2. DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE, SCOP ŞI TEMEI LEGAL.

Societatea va colecta anumite informaţii („date cu caracter personal”) în legătură cu persoane fizice identificate sau care pot fi identificate, care ne sunt furnizate direct de persoana vizată cum ar fi:nume şi prenume, e-mail,telefon.

Vom prelucra datele cu caracter personal în scopurile următoare, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea.

2.1 Desfăşurarea activităţii de bază de prestări servicii de înfrumuseţare corporală şi vânzare de produse cosmetice către persoane fizice.

Vom prelucra următoarele date cu caracter personal:nume,prenume,serie şi nr.de CI,adresă,telefon,e-mail,etc.

Refuzul furnizării acestor date,face imposibilă prestarea acestor servicii şi vânzarea produselor cosmetice,către dvs.

Scop

Date prelucrate

Temei legal

Durată

1     

Desfăşurarea de prestări servicii de înfrumuseţare corporală (manichiură,pedichiură,unghii false,podologie,întreţinerea unghiilor de la mâini şi de la picioare,etc.către persoane fizice.Vănzarea de produse cosmetice către persoane fizice.

Nume şi prenume, adresa de e-mail, număr de telefon.

Interes comercial legitim şi consimţă- mântul persoanei care solicită serviciul de înfrumuseţare orporală sau achiziţionarea de produse cosmetice.

Cât timp persoa- na în cauză folo- seşte serviciile înfrumuseţare corporală sau cumpără produse cosmetice,sau până la retragerea consimţământului

2.2 Relaţii comerciale cu societăţi comerciale.Prelucrarea datelor reprezentanţilor acestora, sau ale autorităţilor publice

Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

-Pentru desfăşurarea relaţiei comerciale dintre Societate şi parteneri comerciali;

-Pentru desfăşurarea relaţiilor dintre Societate şi reprezentanţii autorităţilor publice cu care interacţionează în derularea activităţii curente;

Prelucrarea datelor în acest scop se bazează pe interesul legitim al Societăţii de a desfăşura relaţiile comerciale sau de a ineteracţiona cu autorităţile publice.Refuzul furnizării datelor pentru acest scop poate avea drept consecinţe imposibilitatea Societăţii de a-şi desfăşura activitatea.

Datele cu caracter personal prelucrate în acest scop sunt următoarele:datele de identificare a societăţii comerciale şi datele reprezentantului societăţii comerciale.Datele reprezentantului societăţii comerciale sunt:

Nume şi prenume,serie şi număr CI,funcţie,semnătură.

Pentru reprezentanţii autorităţilor publice:nume şi prenume,număr de telefon,funcţie,semnătură.

Scop

Date prelucrate

Temei legal

Durată

1     

Desfăşurarea de relaţii co-merciale cu diverse societăţi-comerciale(vănzarea de produse cosmetice sau prestarea de servicii de înfrumuseţare corporală).

Datele de identificare a societăţii comerciale. Pentru reprezentantul societăţii comerciale:nume, prenume, funcţie, serie şi nr.CI,telefon,semnătura.

Interes legitim şi consimţământul persoanei care reprezintă societa-tea comercială care cumpără produse sau prestări servicii.

Pe durata desfăşurării relaţiilor comerciale, dar nu mai mult de 10 ani

2

Desfăşurarea relaţiilor dintre Societate şi reprezentanţii autorităţilor publice cu care interacţionează în derularea activităţii curente

Nume, prenume, număr de telefon, funcţie, semnătură

Interes legitim

Pe durata activităţii societăţii

2.3.Desfăşurarea cursurilor de pregătire profesională autorizate de Autoritatea Naţională Pentru Calificări,cu diplomă de absolvire autorizată.

Desfăşurarea diverselor cursuri organizate de societate cu diplomă eliberată de societate.

Societatea prelucrează datele cu caracter personal pentru persoanele adulte care vor să urmeze un program de pregătire profesională autorizat de A.N.P.C.( Autoritatea Naţională Pentru Calificări).La sfârşitul unui asemenea program şi după susţinerea şi promovarea examenului de absolvire cursanţii primesc o diplomă de abolvire autorizată valabilă în ţară şi în ţările U.E.În prezent desfăşurăm pentru o perioadă de 4 ani un curs de iniţiere pentru ocupaţia de stilist protezist de unghii. Pentru această categorie de cursanţi datele cu caracter personal prelucrate sunt următoarele:nume şi prenume,prenumele tatălui şi mamei,locul de naştere,adresa de domiciliu, C.N.P,seria,numărul şi data eliberării cărţii de identitate,studii absolvite,profesia şi locul de muncă.Aceste date sunt comunicate şi Secretariatului Tehnic de Autorizare a Furnizorilor de Pregătire Profesională Braşov,organism teritorial al Ministerului Muncii şi Ministerului Educaţiei,pentru eliberarea diplomelor de absolvire.Datele comunicate sunt arhivate de această entitate,conform legilor în vigoare.

De asemenea societatea prelucrează date cu cracter personal pentru persoanele adulte care urmează unul sau mai multe cursuri de scurtă durată(una sau 2 zile până la o săptămână)organizate de societate pentru care se eliberează o diplomă neautorizată de A.N.P.C.Aceste cursuri sunt de specializare,perfecţionare,etc.De exemplu:cursuri de pictură artistică,pictură chinezească,podologie,etc.Datele prelucrate pentru această categorie de cursanţi sunt:numele şi prenumele,numărul de telefon,adresa de e-mail.

Refuzul furnizării datelor pentru aceste scopuri poate avea drept consecinţe imposibilitatea Societăţii de a-şi desfăşura activitatea şi imposibilitatea cursanţilor de a parcurge asemenea programe de pregătire profesională.

1

Scop

Date prelucrate

Temei legal

Durată

Desfăşurarea cursurilor auto-rizate de pregătire profesion-lă a adulţilor

Nume şi prenume,prenu-mele tatălui şi mamei,locul de naştere,adresa de domi-ciliu,C.N.P,seria,numărul şi data eliberării cărţii de identitate,studii absolvite,-profesia,şi locul de muncă

Interes legitim şi consimţământul persoanei care do-reşte să urmeze un program de pregăti-re profesională.

Pe durata activităţii societăţii.După desfiinţarea societăţii datele sunt tran-sferate la Secretariatul Tehnic de Autorizare a Furnizorilor de Pregătire Profesională Braşov.

2.

Desfăşurarea cursurilor de pregătire profesională de scurtă durată organizate de societate care nu sunt autorizate de A.N.P.C.

Nume şi prenume,număr de telefon,adresa de e-mail.

Interes legitim şi consimţământul persoanei care doreşte să urmeze un asemenea curs.

Până la retragerea consim-ţământului şi nu mai mult de un an.

2.4 Răspunsul la solicitările,reclamaţiile sau întrebările dvs.

Vom prelucra următoarele date cu caracter personal : nume, prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon,pentru a vă răspunde şi a rezolva, solicitările, reclamaţiile şi întrebările dvs., în funcţie de mijlocul de comunicare prin care ne contactaţi, conform descrierii de mai jos.

Scop

Temei legal

Durată

1    

Oferirea unor răspunsuri la solicitările, reclamaţiile sau întrebările dvs. prin e-mail sau telefon.

Interes legitim, permiţându-ne să oferim răspunsuri la solicitările, reclamaţiile sau întrebările dvs.

4 ani de la soluţionarea solicitării

2.5 Comunicări de marketing direct

Vom prelucra date cu caracter personal (adresa de e-mail,numărul de telefon )pentru a vă informa despre produse,prestări servicii şi oferte promoţionale furnizate de societatea noastră.Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct în conformitate cu prevederile legale în vigoare doar cu consimţământul dvs. şi prin utilizarea mijloacelor de comunicare (de ex. e-mail, sms, etc.) cu care aţi fost de acord atunci când v-aţi exprimat consimţământul.

La transmiterea oricărui mesaj de marketing,aveţi posibilitatea să vă opuneţi utilizării datelor personale,adică să vă dezabonaţi.

Scop

Date prelucrate

Temei legal

Durată

1     

Comunicări de marketing direct

Aşa cum au fost furnizate de persoana vizată la exprimarea consimţământului, de ex. nume şi prenume, adresa de e-mail, număr de telefon.

Consimţământ

4 ani de la obţinerea datelor sau până la retragerea consimţământului.

2.6 Recrutarea personalului

Pentru desfăşurarea activităţilor de recrutare,dacă doriţi să vă angajaţi în unitatea noastră,vom prelucra datele dvs.cu caracter personal. Prelucrarea datelor dvs. în acest scop are la baza cererea pentru încheierea unui contract de muncă. Furnizarea datelor dvs. în acest scop este voluntară. Refuzul de a comunica datele dvs.va avea ca şi consecinţă imposibilitatea societăţii de a vă avea în vedere în procesul de recrutare.

Scop

Date prelucrate

Temei legal

Durată

1     

Recrutare

Date din CV, sau alte documente trimise de candidat:nume, prenume,CNP,email telefon,experienţa profesională,preferinţe, educaţie, calificări, etc.

Interes legitim

Pe durata desfăşurării procesului de recrutare

2

Stocarea CV-ului după terminarea procesului de recrutare

Date din CV, sau alte documente trimise de candidat:nume, prenume,CNP,email,te-lefon,experienţa profesională,preferinţe, educaţie, calificări, etc.

Consimţământ

1 an de la data la care aţi furnizat datele

3. CUI DIVULGAM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

În scopurile enumerate mai sus utilizăm servicii de telecomunicaţii din România,la care apelăm pentru transmiterea mesajelor SMS/e-mail, iar acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligaţiilor pe care şi le-au asumat faţă de Societate.

Datele sunt limitate la informaţiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea acestor servicii şi le solicităm şi ne asigurăm că datele personale nu sunt utilizate în alt scop şi le stochează în condiţii de siguranţă şi securitate. Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziţie sau transmise către terţi şi în următoarele situaţii:

a). Autorităţi publice, sau instituţii care realizează inspecţii şi controale asupra activităţii Societăţii, care solicită Societăţii să furnizeze informaţii conform legii. Aceste autorităţi publice sau instituţii pot fi: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Inspecţia Muncii, Poliţie,Autoritatea pentru Protecţia Consumatorului, Agenţia Naţională pentru Administrare Fiscală,

Autoritatea Naţională Pentru Calificări(Secretariatul Tehnic de Autorizare a Furnizorilor de Pregătire Profesională).

b). Pentru respectarea unei cerinţe legale,către instanţele de judecată;

c). Terţi achizitori, dacă activitatea Societăţii ar fi transferată total sau parţial.

4. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

Datele dvs.cu caracter personal nu sunt transferate în străinătate nici în ţările U.E.nici în Spaţiul Economic European(S.E.E.).

5. CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în acelaşi timp a cerinţelor legale în vigoare, precum şi a duratelor menţionate mai sus. În cazul în care, după expirarea duratei stabilite, Societatea va stabili că are un interes legitim sau o obligaţie legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veţi fi informaţi în mod corespunzător în acest sens.

Estimăm că activităţile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal fie pentru :

a). Perioada prevăzută de lege;

b). O perioadă nedeterminată, dacă legile şi regulamentele aplicabile o permit. Cu toate acestea, vă informăm că orice prelucrare a datelor va înceta după primirea solicitării dvs., ca anumite date sau toate datele să fie eliminate;

c). Până la încetarea existenţei scopului relevant aplicabil anumitor date.

Când perioada de prelucrare expiră datele cu caracter personal vor fi şterse,activitate care poate implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

6.PRELUCRAREA DATELOR COPIILOR CU VÂRSTA DE SUB 16 ANI

Toate activităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă exclusiv la persoane care au cel puţin 16 ani. Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru copiii cu vârsta sub 16 ani se poate face în scopul desfăşurării prestărilor de servicii(podologie),numai cu consimţământul părinţilor sau a

reprezentanţilor legali ai acestora(de ex.nume,prenume şi nr.de telefon).

7. SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR

Societatea vă informează prin prezenta că evaluează şi actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate.

8.DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveţi următoarele drepturi:

– Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveţi dreptul de a obţine confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate şi, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal şi condiţiile în care sunt prelucrate , prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date.

– Dreptul de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal: aveţi posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în în care :

a) datele nu mai sunt necesare în scopul iniţial;

b) temeiul juridic al prelucrării este consimţământul persoanei vizate, persoana vizată îşi retrage consimţămân-

tul şi nu există alt temei legal;

c) persoana vizată îşi exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea;

d) datele au fost prelucrate ilegal;

e) ştergerea este necesară pentru conformarea cu legislaţia UE sau legislaţia română.

– Dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării.Aveţi dreptul de a obţine restricţionarea prelucrării în cazurile în care:

a) consideraţi că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;

b) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriţi ca să vă ştergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date;

c) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menţionate mai sus, însă dumneavoastră aveţi nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanţă;

d) v-aţi opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate.

– Dreptul de a vă retrage consimţământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la baza consimţământul, fără însă a afecta legalitatea activităţilor de prelucrare realizate până în momentul respectiv.

– Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum şi de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct.

– Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată,care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.

– Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-aţi furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent şi care poate fi citită automat, precum şi dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la baza consimţământul dumneavoastră sau executarea unui contract şi se realizează prin mijloace automate.

– Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment.Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresaţi o solicitare în scris, datată şi semnată sau în format electronic la următoarea adresă:

– New Nails srl Braşov,Punct de Lucru Braşov,str. Avram Iancu nr.69, Brasov,jud.Braşov,cod poştal 500103

-prin mesaj transmis la adresa de email: office@newnails.ro ;

-prin telefon: 0723-161550;

De asemenea, în cazul în care doriţi să vă retrageţi consimţământul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, aveţi posibilitatea de a utiliza opţiunea „dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.

– Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecţie a Datelor (ANSPDCP) şi dreptul de a vă adresa instanţelor de judecată competente.

9. MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ

Această Politică de Confidenţialitate poate suferi din când în când modificări şi poate fi actualizată de către Societate, după cum va fi necesar. Societatea vă va notifica cu privire la orice modificări materiale sau substanţiale ale acestei Politici de Confidenţialitate şi se va asigura ca respectiva notificare este efectuată într-o manieră care asigură luarea acestora la cunoştinţă de către dumneavoastră, spre exemplu prin utilizarea adresei de e-mail pe care ne-aţi furnizat-o, sau orice mijloace adecvate care să asigure o comunicare efectivă.

10. CONTACT

Puteţi adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document către :

– New Nails srl Braşov,Punct de Lucru Braşov,str. Avram Iancu nr.69, Brasov,jud.Braşov,cod poştal 500103

-prin mesaj transmis la adresa de email: office@newnails.ro ;

-prin telefon: 0723-161550 (administratorul societăţii).

ADMINISTRATOR,

Iryna Anton

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.